Windfonds Bijvanck
Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck

INFORMATIE OVER DE STICHTING
Volgens het Participatieplan wordt vanuit de exploitatie van het Windpark Bijvanck € 25.600 per jaar besteed aan bewoners van de omgeving als tegemoetkoming, dus hun aandeel in het profijt/rendement van het windpark. Dit over de tijdsperiode dat het Windpark Bijvanck "draait".

Alleereerst zijn dat de
direct omwonenden in een straal van 1200m vanaf een windmolen. Zij hebben de meeste hinder van het windpark en delen daarom € 15.600 per jaar, elk apart per woningadres in het windpark.

Ook is aan hen via de Stichting toevertrouwd een goede en eerlijke plaats te geven aan het aandeel in het profijt/rendement van € 5.000 per jaar dat is toegekend aan zowel het dorpsgebied Angerlo als apart ook het dorpsgebied Loil. Dit vindt niet plaats aan personen of woningen, maar aan projecten die deze dorpen ten goede komen. De projecten worden jaarlijks voorgesteld door personen of groepen in die dorpen. De aanvragen worden beoordeeld binnen de Stichting opdat zoveel mogelijk breed en
algemeen voordeel wordt gediend en z.g. vriendjespolitiek kan worden voorkomen.

Met deze opzet willen Raedthuys WP Bijvanck BV en de Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck de bijdrage aan de omgeving die het windpark ter beschikking stelt zo eerlijk en zinvol mogelijk plaats geven aan adressen en projecten. Alle bestemmingen / tegemoetkomingen moeten ten goede komen aan de leefbaarheid en de sociale samenhang van de omgeving en het gemeenschappelijk delen in het profijt vanuit de "4 nieuwe buurmannen" in het Windpark Bijvanck.