Windfonds Bijvanck
Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck

DOELEN VAN PARTICIPATIE IN DE DORPEN


De Stichting heeft bij akte van oprichting de volgende doelen voor de participatie van de dorpskernen Angerlo en Loil:
het bijdragen aan de leefbaarheid in de omgeving van het Windpark Bijvanck, specifiek in het Angerlose en Loilse Broek en de dorpskernen Angerlo en Loil
het bijdragen aan, inzetten voor, verbeteren van en meedenken over de ruimtelijke inrichting in de omgeving van het Windpark Bijvanck, met name betreffende landschap, natuur, recreatie, landschapsbeleving en veiligheid
het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang, die het persoonlijke belang van de betrokkenen overstijgen

Het bestemmen van € 5.000 per jaar binnen het dorpsgebied Angerlo en van € 5.000 per jaar binnen het dorpsgebied Loil zal jaarlijks plaatsvinden op ingediende voorstellen vanuit die dorpen. De uitnodiging daartoe zal jaarlijks via diverse kanalen plaatsvinden. De eerste maal wordt verwacht ca. maart 2022 na een eerste jaar draaien van het Windpark Bijvanck. De spelregels daarbij zullen worden opgenomen in nog vast te stellen Reglementen van de Stichting, die nog de goedkeuring van de deelnemers in de Stichting en van Raedthuys WP Bijvanck B.V. Daarin zal zorg worden besteed dat ten behoeve van diversiteit elk jaar zo mogelijk nieuwe bestemmingen / aanvragers kunnen worden gehonoreerd. Deze spelregels zullen tijdig op deze website worden vermeld.