Windfonds Bijvanck
Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck

INFORMATIE PARTICIPATIE IN DE DORPEN
Volgens het Participatieplan wordt € 5.000 per jaar besteed aan voorgestelde projecten die het dorpsgebied Angerlo ten goede komen, en los daarvan wordt evenzo € 5.000 per jaar besteed aan voorgestelde projecten die het dorpsgebied Loil ten goede komen. In de navolgende webpagina's wordt de gang van zaken toegelicht.