Windfonds Bijvanck
Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck

INFORMATIE PARTICIPATIE VAN OMWONENDEN
Volgens het Participatieplan wordt € 15.600 per jaar besteed aan de meest nabij wonenden. Zij hebben "vier nieuwe buren" gekregen die hun omgeving danig hebben gewijzigd. Aanvankelijk had Pure Energie 24 adressen geselecteerd die in aanmerking komen voor deze financiële participatie. In gesprek met de omwonenden bleek dat het volgens hen beter is 6 andere adressen hier ook bij te betrekken waardoor het aantal adressen op 30 komt. Daarmee zijn dan alle adressen met een eigen openbaar huisnummer binnen 1200 meter van de windmolens hierbij betrokken. Deze heldere lijn is beter aan elkaar te verantwoorden. Dit heeft wel tot gevolg dat het fonds moet worden verdeeld onder meer adressen.

De tegemoetkoming is gelijk voor alle 30 adressen, ongeacht de daadwerkelijke afstand of hinder. Zo wordt getracht een gemeenschap bijeen te brengen waarin de mate van geld niet belangrijker is dan de sociale cohesie. Bij verhuizing blijft de participatie daarom ook aan de nieuwe bewoners van dat adres.