Windfonds Bijvanck
Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck

DOEL VAN PARTICIPATIE VAN OMWONENDEN
Ieder adres in de straal van 1200m rond het Windpark Bijvanck (30 adressen) is "Deelnemer" in de Stichting. Elke Deelnemer kan de vanuit het Participatieplan beoogde tegemoetkoming (€ 520 per adres per jaar) gewoon vanuit de Stichting bijgeschreven krijgen op zijn bankrekening. Sommigen zullen dat ook doen, anderen laten dit participatiebedrag voorlopig in de Stichting. Daarmee worden ze officieel "Gerechtigde" genoemd, zij nemen actief deel in de Stichting. Om zo een samenwerking te vormen en daarbij passende doelen na te streven. In de doelen van de Stichting zitten genoeg manieren voor versterken van de cohesie in de buurt.

Dat hoeft niet ten koste te gaan van de hoogte van participatiegeld dat naar de Participanten prive vloeit. Integendeel doen zich kansen voor, om de tegemoetkoming aan Participanten in te brengen in een gezamenlijke cooperatieve deelname in duurzame energie. Hierdoor kan de participatie in de Stichting leiden tot hogere jaarlijkse bedragen per adres, dan een normale Deelnemer direct uit de Stichting kan ontvangen (€ 520 per adres per jaar). Hierover worden de Deelnemers zo spoedig mogelijk geinformeerd.

Een andere vorm van cohesie kan komen van de jaarlijkse deelname van Participanten aan het kiezen van de beste bestemming uit voorstellen voor besteding van de participatie in de Dorpen. Ook een eventuele gezamenlijke cooperatieve deelname in duurzame energie kan leiden tot een regelmatig bakje koffie.

De Stichting heeft t.a.v. de nabij omwonenden dus niet alleen een zakelijk doel van "geld verdelen", maar ook een ideeel doel van mensen bij het Windpark Bijvanck samenbrengen, zo mogelijk rond gezamenlijke doelen van leefbaarheid:
"betreffende landschap, natuur, recreatie, landschapsbeleving en veiligheid" en ook " op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie". Het is te proberen of deze Stichtingsdoelen ook daadwerkelijk behaald zullen worden.