Windfonds Bijvanck
Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck

AFSTANDSLIJN VAN OMWONENDEN
Bij de adressen aan wie het Participatieplan in 2017 is aangeboden, past het beste een afstandslijn van 1200m vanaf de windmolenpalen. Buiten die lijn hebben de woningen mogelijk nog hinder van het windpark, maar minder. Binnen de afstandslijn van 1200 bevinden zich 30 adressen, die deelnemer zijn in de Stichting.