Windfonds Bijvanck
Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck

NIEUWS EN REAKTIES
Algemeen nieuws vanuit de Stichting vindt u hieronder.

Hier kunnen door de webmaster ook berichten in kopie of inkorting geplaatst worden die zijn gestuurd aan
reakties @ WindfondsBijvanck.nl. Natuurlijk krijgen alleen voor iedereen zinvolle reakties plaats, zoals tips over projectideeen, landschap, sociale cohesie, die de doelstellingen van de Stichting kunnen dienen. Het is nodig uw naam daarbij te vermelden, en u kunt aangeven of die naam wel of niet hieronder mag verschijnen.

1 juni 2024 - Openstelling tweede ronde voorstellen
De Stichting gaat door met van het windpark ontvangen participatie voor het jaar 2022. Tot 1 augustus 2024 kunnen nieuwe voorstellen worden ingediend, zie hiervoor de webpagina Aanvraagfromulier 2022. Deze is ook te vinden op www.windparkbijvanck.nl/omgevingsfonds.
6 mei 2024 - uitslag jurering eerste ronde bekend
Van 6 voorstellen die voldeden aan criteria, valllen er helaas 2 af wegens anders overschrijding van het budget 2021. Zij kunnen daarmee weer meedoen in de volgende ronde. Vier voorstellen zijn gehonoreerd, waarvan de omschrijving is te vinden op de pagina Dorp-projecten.
1 december 2023 - langere indieningstermijn eerste aanvraagronde dorpen
Door onduidelijke oorzaak heeft onze kopij niet de editie van november 2023 gehaald in Angerlo'sNieuws. De in Loil en hieronder wel gepubliceerde sluiting van indiening moet dan ook verlengd worden naar nu uiterlijk
26 januari 2024. Zie hier de Publicatie. De beoordeling van binnengekomen voorstellen wordt hiermee ook met ca. een maand vertraagd...
27 oktober 2023 - combinatie met website van windpark
Om een stabiele website te behouden heeft de Stichting plaats gekregen op de website van Pure Energie
www.windparkbijvanck.nl/omgevingsfonds. Dat heeft daanaast ook het grote voordeel dat teksten daar begrijpelijker worden gemaakt. Het is de bedoeling deze website van de Stichting geleidelijk te integreren naar die van het windpark. Er zijn geen verschillen, maar tot dan is de website waar u nu bent leidend. Emailadressen van deze website blijven werken naar alleen de Stichting, en gaan niet naar Pure Energie.
16 oktober 2023 - Start eerste aanvraagronde dorpen
Gestart zijn het opvragen van overeenkomsten met de Deelnemers (30 nabij omwonenden) en gestart is ook met de publicatie van de termijn van eerste ronde (2021) voor Voorstellen vanuit de Dorpen. Vanuit Angerlo en Loil kunnen vanaf 1 november
tot 15 december 2023 voorstellen worden ingediend. Dit wordt verder gepubliceerd in Angerlo's Nieuws en het maandelijks Infoboekje Kontaktraad Loil.
22 augustus 2023 - opgelopen achterstand
Inmiddels draait het windpark Bijvanc
k al meer dan 2 jaar, en in het eerste halfjaar zijn bijdragen vanuit Pure Energie al door de Stichting ontvangen. Het Bestuur van de Stichting heeft nog willen wachten op de start van het Zonnepark BIjvanck. Dat heeft invloed op de bijdragen naar omwonenden en op mogelijkheden voor verbetering van de bijdrage door eventuele deelname. Nu die start medio 2023 nog steeds niet te voorzien is, wordt het hoog tijd om nog in 2023 de bestemming van gelden te realiseren.
9 januari 2023 - dubbele ronde in 2023
Inmiddels draait het windpark Bijvanck al 2 jaar. Dat betekent dat we in 2023 een dubbele ronde draaien voor bijdragen over 2021 en 2022. Te verwachten is dat zowel in voorjaar als najaar 2023 bijdragen aan omwonenden worden uitgekeerd, als ook voortsellen voor bijdragen aan de dorpen kunnen worden ingediend.
29 juni 2022 - algemene vergadering deelnemers
In de vergadering is een bestuur van 3 personen gekozen. Ook zijn twee deelnemers gekozen als Raad van Advies. Verder is besloten dat bijdragen uit een eventueel Omgevingsfonds vanuit een Zonnepark Bijvanck ook via deze Stichting Windfonds zullen verlopen. Op grond van vele vragen over het spaarsysteem, heeft het Bestuur besloten voorlopig af te zien van een mogelijkheid van meedoen in een een energiecooperatie. Zodra financiele duidelijkheid komt over het Zonnepark, zal dit verder worden uitgewerkt en voorgelegd.